The Frightening Night on Erlong Lake (2021)
Trailer

The Frightening Night on Erlong Lake

Release: Dec 10, 2021

Duration: 1h 18m

Genres: Thriller, Comedy

Country: China

Quality: HD

Actors: Zhang Hao, Yan Jingyi, Chai Baoyu, Ma Wenbo, Du Yuan

Director: Zhang Hao

IMDb: 5/10

Keywords:The Frightening Night on Erlong Lake